4 mei herdenking

Vlagprotocol 4 mei

Vlag hele dag halfstok
Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

De Nederlandse vlag mag dit jaar de hele dag halfstok hangen tot zonsondergang (rond 21.06 uur). Om 20.00 uur is het 2 minuten stil.

Uithangen en hijsen van de vlag
Een gehesen vlag mag nooit de grond raken of het verkeer hinderen, ook niet als de vlag halfstok hangt. De vlaggenstok of -mast moet dus een goede lengte hebben.

Vlaggen mogen niet tussen zonderondergang  en zonsopgang worden gehesen of blijven hangen. De vlag mag wel blijven hangen als hij zodanig verlicht is dat de kleuren duidelijk te zien zijn.

De vlag wordt eerst vol gehesen. Daarna wordt de vlag langzaam en statig neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen. Hierna wordt de vlaggenlijn vastgebonden.

Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald.

Dorpsvisie Nieuw Scheemda & ’t Waar 2021

Beste inwoners,

De laatste dorpsvisie van 2021 is nu ook digitaal als PDF bestand te downloaden en te lezen.

Klik hier om te downloaden

Persbericht Stichting Platform Tegenwind N33

27 maart 2021

Spannende week voor Tegenwind N33.

De komende week verwacht Tegenwind N33 de uitslag van haar herzieningsverzoek bij de Raad van State inzake de vergunningverlening van windpark N33. De zitting was op 17 februari 2021 en de door de Raad van State aangegeven termijn van de uitspraak bedraagt 6 weken dus de uitspraak wordt verwacht op 31 maart 2021.

Tegenwind N33 is van mening dat de totstandkoming van het windpark niet rechtmatig heeft plaatsgevonden en dat de gevolgen van de plaatsing in het dichtbevolkte gebied rond de N33 niet goed zijn onderzocht. Bovendien zo stelt Tegenwind N33 is in strijd gehandeld met internationale verdragen en Europese regelgeving.

De grote hoeveelheid klachten van overlast en gezondheidsproblemen van omwonenden in de wijde omgeving van het windpark baart Tegenwind N33 grote zorgen. Dat deze zorgen terecht zijn blijkt uit de uitkomsten van het onderzoek naar laagfrequent geluid van de gezamenlijk betrokken gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt.

Het gegeven dat de, verontrustende, uitkomst van het onderzoek reeds voor de jaarwisseling bekend is en het gegeven dat door de initiatiefnemers en de bouwers van de turbines geen oplossing wordt geboden voor de overlast is voor Tegenwind N33 niet acceptabel.

Tegenwind N33 is dan ook, samen met haar advocaat DOKK-advocaten, bezig met het voorbereiden van een handhavingsverzoek waarbij in eerste instantie zal worden geëist dat de turbines in de nachtelijke uren worden stilgezet. Tegenwind N33 zoekt hierbij aansluiting bij betrokken belangenbehartigers voor de omwonenden van het windpark zoals de dorpsadviesraden in het gebied waarvan de bewoners zijn getroffen door de gevolgen van het windpark N33.

Door het ontbreken van een door de overheid ingesteld meldpunt voor overlast van het windpark N33, worden omwonenden die overlast ondervinden van het windpark N33, gevraagd de overlast te melden bij het meldpunt van de Dorpsraadcoöperatie Meeden. Mail adres: overlastwindparkn33@drcmeeden.nl 

Tegenwind N33 is ervan overtuigd dat zij de stilstand van de turbines in de nachtelijke uren zal kunnen afdwingen bij de rechter.

Stichting Platform Tegenwind N33

Voor informatie, niet voor publicatie:
Dhr. P. Muntendam, bestuurslid stichting Platform TegenwindN33
Mobiel: 06 29223973

presentaties Frans Heslinga

Drie presentaties op rij in de komende weken

Door: Frans Heslinga

Lezing 1: Tartaria!

Een bizarre presentatie over het grootste wereldrijk ooit, wat opzettelijk werd vernietigd door water en de moddervloed. De Tartaarse beschaving maakte gebruik van elektromagnetische energie dat omgezet werd in elektriciteit. Kathedralen, moskeeën en andere gebouwen en poorten werden daarvoor ingezet. Op donderdagavond 14 januari, 19.15 uur.

Lezing 2: De Aardse Waarheid

Deze pittige presentatie, voorzien van ‘live’ beelden is begonnen in november 2017 en is reeds in ca. 40 plaatsen in Nederland gehouden. Het betoog over het grote wereldbedrog; dat de aarde geen bol kan zijn die met miljoenen kilometers per uur door een vacuüm heelal raast. Met duidelijke uitleg en prachtige voorbeelden ter illustratie. Donderdagavond 28 januari, 19.15 uur.

Lezing 3: REBEARTH

Wat IS de aarde werkelijk en hoe is die ontstaan? REBEARTH belicht het aardse gigantisme met reuzen en reusachtige constructies, planten en dieren. De evolutie-hoax in een notendop en dit alles getoond in indrukwekkende beelden met glasheldere uitleg. Een bizarre weergave die verborgen wordt gehouden voor ons door de geschiedschrijvers. Dinsdagavond 9 februari, 19.15 uur.

 

Over de spreker:

Frans is al vele jaren organisator van evenementen als Truth Convention, De Earth & Beyond Conferentie, EFEC European Flat Earth Conference, Consciousness Convention en het Nederlands Vaccinatie Congres en de Awake & Aware themadagen.

Zijn zoektocht als vrijspreker naar waarheid startte ca. 9 jaar geleden. Frans geeft presentaties over de aarde door geheel Nederland op diverse locaties. Er is een brede kennis van onderwerpen hetgeen maakt dat ook de samenhang van zaken duidelijk aangegeven kan worden.

Frans inspireert de mensen, met een levendig & indrukwekkend betoog en met een duidelijk doel: kennis en informatie overbrengen om u dichter bij de waarheid te brengen!

Twee of drie keer per maand is er ook een ‘live’ presentatie op facebook over diverse aardse, hemelse en wereldse onderwerpen.

Voor diverse interviews, filmpjes & video’s (en de agenda) kijk op:

Website:  www.fransheslinga.nl

 

Opgave om een lezing bij te wonen gaat via: earthconference@gmail.com en is ivm corona vooraf vereist.

Deelname is 20 euro per persoon per lezing.

 

 

 

 

Resto Veur Mekoar 13 december 2019

‘Resto Veur mekoar’

Op 13 december 2019 opent resto Veur mekoar weer haar deuren. Wij nodigen alle dorpsgenoten uit om gezamenlijke een maaltijd te genieten. Deze 3 gangenmaaltijd wordt voor u bereid en kost slechts € 5,- p.p. (kinderen t/m 2 jaar gratis en kinderen van 3 t/m 16 jaar €2,50)

Wij koken ook vegetarisch of evt. lactose/ glutenvrij. Dieet wensen graag aangeven bij opgave.

U bent welkom vanaf 17:30. Om 18:00 serveren wij het voorgerecht uit.

Opgeven is noodzakelijk. Doe dit uiterlijk zondag 8 december 2019!

 

Veur Mekoar Nieuw-Scheemda ’t Waar:

Internet: www.nieuw-scheemda.nl/veurmekoar

E-mail: veurmekoar@nieuw-scheemda.nl of veurmekoar@t-waar.nl

Tel: 0636368003 (geen SMS of App)

Resto Veur mekoar op 21 december 2018

Beste inwoners het jaar is al weer bijna voorbij en traditioneel heeft ook resto Veur Mekoar een kerstmaaltijd voor € 5,- . Op 21 december a.s. zal deze kersteditie van Resto Veur mekoar in de sporthal (MFC) worden gehouden. De inloop is vanaf 17.30 en om 18.00 uur zal het voorgerecht worden geserveerd. U kunt zich opgeven voor deze maaltijd via de aanmeld link op de internetpagina  

Ook kunt u bellen naar het nummer van Veur Mekoar 06 – 36 36 8003 en zich opgeven. LET OP zondag 16 december sluit de aanmelding voor deze maaltijd.

Visie Nieuw-Scheemda-t-Waar 30.11.2018

Beste inwoners, naar aanleiding van de concept dorpsvisie en het gehouden evenement in de leeuwenborg is de er een aangepaste visie. U treft deze hierbij aan.

Visie Nieuw-Scheemda-t-Waar 30.11.2018

3 november natuurwerkdag

Beste inwoners,

op zaterdagmorgen 3 november van 09.00 – 12.00 een natuur werkdag plaats i.s.m. met Staatsbosbeheer. Aanmelden is verplicht. Dit doe je op www.natuurwerkdag.nl

inlichtingen bij boswachter Annet de jong a.jong@staatsbosbeheer.nl mobiel: 0651711263

 

Dorpsvisie concept

Dorpsvisie-Logo-v2Binnenkort komen wij bij u aan de deur om een poster aan te bieden die gaat over de te ontwikkelen dorpsvisie. In de afgelopen ledenvergadering hebben we besloten om met de opzet die gemaakt is door verschillende dorpsbewoners een conceptvoorstel te maken. Deze basis willen we gaan bespreken tijden een kosteloos etentje in De Leeuwenborg 19 oktober aanstaande. Iedere dorpsbewoner uit Nieuw Scheemda – ’t Waar is hiervoor uitgenodigd. Wilt u zich alvast inlezen in hetgeen tot nu toe is geschreven? Download hier het concept.

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook