18 juni Kiekroute Nieuw Scheemda/’t Waar

18 juni organiseert de culturele commissie Nieuw Scheemda/ ’t Waar in samenwerking met Groninger Kerken een grote fototentoonstelling over Nieuw Scheemda/’t Waar vroeger en nu. Op deze dag houden heel veel kerken ‘open huis’. Het is dus zeker de moeite waard om die dag onze prachtige kerken in de omgeving te bekijken. Behalve in ons kerkje zullen er ook op andere plekken in onze dorpen oude foto’s te zien zijn. We hopen natuurlijk weer op mooi weer en op een even groot succes als de vorige Kiek! Heeft u nog mooie foto’s: laat het weten!

Torno Tango op 3 april in kerkje Nieuw Scheemda, 14.00 uur – 16.00 uur

Komende zondag wordt er weer een gratis concert gehouden in ons kerkje. Deze keer treedt het driemanschap Torno Tango voor u op. Komt allen!

Bij referendum op 6 april toch stembureau in Nieuw Scheemda

Nadat bekend werd dat het stembureau in Nieuw Scheemda was geschrapt, is de Vereniging Dorpsbelangen aan de slag gegaan om het weer terug te krijgen.
Ook de politieke partijen werden over het verdwijnen van ons stembureau ingelicht, waarna de VVD dit punt aan de orde heeft gesteld in de raadscommissie. De VCP bracht het naar voren in de vergadering van de gemeenteraad. In de raadsvergadering vonden de meeste partijen dat elk dorp een stembureau diende te hebben. Nadat in deze raadsvergadering eerst de mededeling werd gedaan dat we bij de volgende verkiezingen weer een stembureau zouden hebben, kwam een dag later de melding dat ook voor het aanstaande referendum ons stembureau in de kantine van v.v. Oldambtster Boys weer in ere wordt hersteld.

Meer over dit onderwerp in aanstaande Nieuwswaar.

Nieuws van de Wandelpadencommissie Dorps Ommetjes :

Elke maandag

Start :28 maart 2016 om 19.30 uur.

Verzamelen : Bij de kerk.

Gratis. Jong en oud kan meedoen.

Honden, mits aangelijnd, zijn welkom.

INFORMATIEAVOND WINDPARK N33, donderdag 24 maart in het Dorpshuis van Meeden, komt allen!

INFORMATIEAVOND WINDPARK N33

Op 24 maart wordt er in het Dorpshuis van Meeden een informatieavond gehouden over het windpark bij de N33.

Inloop vanaf 19.30 uur /aanvang 20.00 uur

Bent u nog steeds ongerust over de plannen voor 34 windturbines van 200 meter hoog in uw woonomgeving?

Wilt u daarom:

* alles weten over de mogelijkheden het park tegen te houden?

* meer weten over (gratis) juridische bijstand?

* de première meemaken van het alternatief voor dit monsterplan?

KORTOM: voor hulp en informatie komt u 24 MAART naar Meeden. TegenwindN33, Storm Meeden, Tegenwind Veenkoloniën, de samenwerkende dorpscoöperaties, advocatenkantoor Li en van Wieringen en Stichting Zonkoloniën staan voor u klaar. GRATIS ENTREE, GRATIS INFORMATIE, GRATIS ADVIES EN OOK NOG GRATIS KOFFIE!

INFORMATIEAVOND WINDPARK N33

 

    

Roze 50plus Oldambt

DOWNLOAD HET PRESBERICHT!flyer Roze 50plus Oldambt

Kerstviering in de kerk van Nieuw Scheemda /’ t Waar op eerste kerstdag aanvang 16.30 uur

Ook dit jaar gaan we weer een kerstviering organiseren met de traditionele kerstliederen, chocolademelk en kerstkransje. Ook is er een overdenking, orgelspel, saxofoonspel en gedichten.

Kortom: het wordt weer een echte ouderwetse kerstviering.

Iedereen is van harte welkom.

Bij de uitgang is er een collecte voor het bestrijden van de onkosten. Na aftrek van de onkosten gaat het overgebleven geld naar een goed doel.

Deze keer is het goede doel Home of hope in Oeganda. Home of hope is een opvanghuis voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Jose Luchtenberg is daar nu als vrijwilliger en ze hebben behoefte aan washandjes, handdoeken, slabben, tuitbekers en stoffen luiers.

We bevelen de collecte van harte bij u aan

komt allen komt allen komt allen

Voor informatie kunt u terecht bij

Dirkje Haan

Hamrikkerweg 60

Nieuw Scheemda

dirkjehaan@hotmail.com

PAPIERCONTAINER GESTOLEN en… inmiddels weer terecht!

Vanmorgen bij het ophalen van oud papier bleek dat ons container – VOL – gestolen was!! Wie had behoefte aan een volle bak met oud papier??? Het is een grote bak, oud model met handvaten boven op, grijs met het adres Hamrikkerweg 3 op een etiket op de zijkant. Heeft iemand het gezien??

Al dezelfde middag kreeg de redactie bericht dat de papiercontainer weer terecht is. De container is bij bosjes langs de weg Scheemda/Noordbroek door de familie zelf teruggevonden. Wie doet zoiets nu? De lol hiervan ontgaat deze redactie in ieder geval volkomen.

Collecte KWF kankerbestrijding

Onlangs heeft u ze weer aan de deur gehad: de collectanten voor de collecte KWF kankerbestrijding. Er was een hoge opbrengst.

Tezamen brachten Nieuw Scheemda en ’t Waar meer dan € 438,- euro op voor dit goede doel.

Dank aan iedereen voor de bijdrage!

Leutje Buurtbieb van start!

Het is alweer een hele tijd geleden dat de Bibliotheekbus voor het laatst in Nieuw Scheemda was. Gelukkig was er nog een bibliotheek in Scheemda, voor de meeste mensen een aanvaardbare afstand. Dit was echter van korte duur, want de Bibliotheekvestiging in Scheemda werd ook gesloten.
Hier moesten we iets mee, want niet iedereen kan en wil voor boeken het dorp uit. Er zou eigenlijk een plaatst moeten komen waar mensen boeken kunnen lenen en eventueel ook boeken neerzetten, die anderen dan weer kunnen lenen. Het idee wordt al in verschillende dorpen toegepast, dus waarom niet in Nieuw Scheemda?
De eerste voorbereidingen werden getroffen: uit onze eigen boekencollectie konden we best wat missen voor dit doel. Ook van familieleden kregen we boeken die uitgeleend konden worden. In vrij korte tijd hadden we al aardig wat boeken bij elkaar en 31 augustus was het zover dat we van start konden. De boeken staan in een afsluitbare plastic box, die we de ‘Leutje BuurtBieb’ genoemd hebben.
Veel mensen maken tegenwoordig gebruikt van Facebook, dus lag het voor de hand om daar eens te beginnen om wat meer bekendheid aan dit initiatief te geven. De Leutje BuurtBieb is te vinden op http://www.facebook.com/LBBNSW (hiervoor is wel een account bij Facebook noodzakelijk).
Natuurlijk realiseren we ons dat niet iedereen over een computer en internet beschikt. Vandaar dat we op deze manier graag wat meer bekendheid aan het bestaan van de Leutje BuurtBieb willen geven. Iedereen kan gratis gebruik maken van de box van de Leutje BuurtBieb.
Deze is toegankelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot +/- 15.00 uur en op woensdag van 9.00 uur tot +/- 11.30 uur. In de schoolvakanties zal de BuurtBieb er niet staan.
Mocht u op deze tijden niet kunnen, neem dan even contact met ons op, zodat we kunnen zorgen dat de BuurtBieb toegankelijk is.
De Leutje BuurtBieb is te vinden bij Kerkwijk 22b in Nieuw Scheemda.
Meer weten? Kijk op http://www.facebook.com/LBBNSW, mail de vragen naar LeutjeBuurtBieb@gmail.com of loop gewoon eens langs en kijk of er iets leuks bij zit! En voor wie geen internet heeft: schroom niet om gewoon even op de bel te drukken als iets niet duidelijk is.
In de Leutje BuurtBieb zijn niet alleen boeken voor volwassenen te vinden, maar ook een paar kinderboeken en wat tijdschriften.
We hopen dat mensen er enthousiast gebruik van gaan maken!

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook