Archief voor Nieuws

Vrijdag 16 december is Resto Veur Mekoar weer geopend

Geef u, alleen of met meerderen, op voor het komende 3 gangen diner. De kosten zijn € 5,- per persoon (kinderen van 3 – 16 jr € 2,50) We koken ook vegetarisch, maar wilt u dat bij uw aanmelding wel even aangeven? De zondag voor de resto is het uiterste moment om je op te geven.

Opgeven kunt u doen via dit formulier: AANMELDEN

Vanaf 17.30 uur bent u welkom in het MFC, hamrikkerweg 55A. Om 18.00 uur serveren wij het voorgerecht uit.

Hans Zijlstra & Natasja Dijkshoorn
Namens,
Veur Mekoar

Culturele Activiteiten in onze dorpen

Na een heerlijke zomer gaan we het nieuwe culturele seizoen tegemoet. De commissie heeft vier activiteiten voor dit jaar op het programma gezet met de missie voor en door het dorp.
Dit jaar kan iedereen zelf creatief aan de slag in de workshops Zing Zang door Bianca Holst, Stijldansen door Antje van der Linde en schilderen. En om op adem te komen komt er een gezellig concert in de kerk we zijn nog bezig met de invulling.

Ook staat er dit jaar weer een Kiek route gepland KIEK met SMAAK …… waarin de koks zich kunnen uitleven. Wij vinden het leuk om mensen met elkaar in contact te brengen die een passie of hobby hebben die ze graag met geinterresseerden willen delen. Dat kan bij mensen thuis of op een speciale lokatie in het dorp. Dus maak je prachtig handwerk, houd je van koken, tuinieren, vogels kijken, oude motoren, muziek maken, filmen, toneel, digitaal knutselen enz. Laat het ons weten.

Heb je zelf nog suggesties voor culturele activiteiten dan horen we dat graag.


Namens de Culturele Commissie willen we iedereen van harte uitnodigen om te komen zingen in de ZING ZANG workshop van Bianca Holst
Iedreen die van zingen houd is welkom in het kerkje op 19 november van 13.30 tot 16.00 uur.

Bianca is artistiek leider van Stichting Com Componisten. van Oorspronkelijke Muziek. Ze maakt muziek en theater in verschillende stijlen. Haar muziek beweegt zich van ingetogen meditatief naar humorvol en theatraal. Ze heeft haar eerste zanglessen gehad op de de toneelschool in Amsterdam van Frank Groothof, Lucia Meeuws en Ernst Boreel. Later studeerde natuurlijke zang technieken bij Roy Hart, Kabuki Theater Stemkunst in Japan, Zong in het toonkunst koor Delfzijl, les van Ellen Klopstra, Solist in Galm van Groningen en Resonance met Merlijn Twaalfhoven, Jazz met Han Bennink. Wij verheugen ons erop om jullie te ontmoeten en te inspireren tijdens de aktiviteiten en bij het concert.

Tot ziens Alet, Ankie, Antje, Bianca, Dirkje de Hilde.

Indienen bezwaar Windpark N33

De ontwerpbesluiten voor dit windpark zijn klaar, tot 10 november kan hiertegen bezwaar worden gemaakt; indienen zienswijze.

Als men nu geen zienswijze indient dan kan men later ook geen bezwaar aantekenen; geen beroep bij de Raad van State.

Voor bekijken ontwerpbesluiten en indienen zienswijzen kan men terecht op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-n33

Op deze pagina staat “waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?” en “Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?”.

Doornemen van alle onderdelen van het ontwerpbesluit is bepaald een kleinigheid, het betreft duizenden pagina’s.

Een mogelijkheid is om aan te sluiten bij zienswijze Stichting Platform TegenwindN33. Op hun site http://tegenwindn33.nl/ kan hiervoor een formulier worden ingevuld, waar o.a. gegevens over rechtsbijstandverzekering wordt gevraagd. Dekt uw verzekering dit niet dan dient ook een machtigingsformulier te worden ingevuld en bedragen de kosten € 121,-.

Een andere mogelijkheid is om uw bezwaren te halen uit bijgaande (voorbeelden van) zienswijzen.

DOWNLOAD Zienswijze-Provincie
DOWNLOAD Zienswijze Dorpenalliantie
DOWNLOAD Zienswijze voorbeeld Menterwolde
DOWNLOAD Zienswijze startnotitie Oldambt
DOWNLOAD Zienswijze startnotitie Scheemda, etc
DOWNLOAD Zienswijze MER Dorpsraad Zuidbroek

Van belang is dat elke zienswijze uniek is, anders worden ze in het verdere proces samengevoegd. Dus uw eigen punten halen uit de voorbeelden of ontwerpbesluit en in eigen bewoordingen.

Informatieavond over windpark N33

Onderstaand de aankondiging van een informatieavond over windpark N33.
Vooral van belang voor diegenen die bezwaar willen indienen.
Deze avond wordt georganiseerd door Dorpsraad Zuidbroek, maar ook inwoners van andere dorpen zijn hier van harte welkom.

Woensdag 26 oktober organiseert Dorpsraad Zuidbroek een informatieavond over het Windmolenpark N33 in dorpshuis de Broekhof in Zuidbroek. Aanvang: 19:30
Inmiddels liggen de voorlopige plannen al weer even ter inzage, zijn er in Veendam inloopdagen geweest en was bij van der Valk de Windpark N33 Experience te bewonderen. Het woord is nu aan de bewoners van de omliggende dorpen omdat de gemeentes door de minister buitenspel gezet zijn. De bewoners kunnen tot 10 november nog hun zienswijzen indienen.
Wat betekent dat nu allemaal, waar zitten we in het proces, wat voor zin heeft het eigenlijk en hoe moet dat dan, zo’n zienswijze indienen, dat zijn de thema’s waar we het deze avond over willen gaan hebben. Belangrijk is het om te weten dat alleen diegenen die nu een zienswijze indienen eventueel later in het proces nog in beroep kunnen gaan bij de Raad van State. Daarnaast zullen we proberen zo goed en zo kwaad als dat gaat een antwoord te geven op de vragen die er wellicht bij u leven.
Graag tot 26 oktober in de Broekhof, Dorpsraad Zuidbroek.

UITNODIGING BIJEENKOMST LEEFBAARHEID/MOOI WONEN! OP 30 MEI VOETBALKANTINE OLDAMBTSTERBOYS

 

Beste dorpsgenoten,

Vorig jaar is tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen de werkgroep Mooi Wonen! opgericht. Op de vergadering van dit jaar gaf de werkgroep al aan op 30 mei een bijeenkomst voor alle dorpsbewoners te organiseren. U bent van harte uitgenodigd.

We beginnen de avond met korte presentaties van vertegenwoordigers van de gemeente Oldambt en de woningbouwverenigingen Mooiland en Acantus over hun plannen. Daarna neemt de werkgroep het over en geeft kort weer wat zij het afgelopen jaar heeft gedaan. Ook willen de werkgroepleden (Hilde Schaap, Hilda Smit, Marjan Jutting en Aletta Buiskool) met u de opties bespreken wat we als dorpen willen en kunnen binnen de mogelijkheden die de gemeente en de woningbouwverenigingen ons bieden. We willen graag van u weten of er animo bestaat om gezamenlijk het goede te behouden in onze dorpen zodat iedereen nu, maar zeker ook in de toekomst hier graag wil (blijven) wonen.

Ook wil de werkgroep speciaal jongeren oproepen om aanwezig te zijn. Het gaat dan vooral om jongeren die hier ook graag in de toekomst willen blijven wonen of zichzelf op een bepaald moment weer zien terugkeren.

Oost Groningen heeft nu eenmaal te maken met krimp. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat we hier op een zo goed mogelijke manier mee omgaan. We hopen u allen op 30 mei om 20.00 uur in onze voetbalkantine te zien.

Hartelijke groet,

 

Werkgroep Mooi Wonen!

LET ALSTUBLIEFT GOED OP! (Pogingen tot) inbraak in onze dorpen

Binnen een paar weken is tot twee keer toe een (poging tot) inbraak geweest in onze dorpen bij dezelfde woning. Daarom plaatsen we een kort berichtje op de site. Let alstublieft goed op uw eigendommen, die van uw buren en dorpsgenoten.

4 mei dodenherdenking, verzamelen om 19.30 uur bij ’t oude Waarschip

18 JUNI Kiekroute in Nieuw Scheemda/’t Waar

Op 18 juni 2016 organiseert de culturele commissie van Nieuw Scheemda/ ’t Waar een Kiekroute. Zij sluit aan bij Kerkenpad 2016. Op deze dag zullen heel veel kerken in de provincie Groningen van 11.00 uur tot 16.00 uur te bezichtigen zijn. Op dezelfde tijden zijn de volgende vier locaties in Nieuw Scheemda/’t Waar geopend.

De kerk                : in dit prachtige gerestaureerde kerkje zullen oude foto’s, krantenartikelen en de beamerpresentatie over de ontstaansgeschiedenis van Nieuw Scheemda/’t Waar te zien zijn.

De Witte Wolk: dit huis is in gebruik geweest als hotel, café en multifunctioneel centrum. Tegenwoordig is er een bed and breakfast gehuisvest. U krijgt een rondleiding door het huis waar ookoude foto’s hangen van de activiteiten die er ooit plaatsvonden. Natuurlijk kunt u de prachtige tuin bezichtigen.

De Leeuwenborg: hier zullen oude foto’s te zien zijn en ook worden de oude films van Nieuw Scheemda en ’t Waar gedraaid.

Waarkunst: hier zijn oude foto’s te bezichtigen, er zijn lezingen en vanaf hier vertrekt bij mooi weer de dorpswandeling.

De folder met alle informatie is op verschillende openbare plekken te halen. Mocht u ‘m hebben gemist dan is hij ook op een van deze vier locaties te krijgen.

Brief B&W over zwerfvuilactie… ook uw vereniging kan nog een bijdrage krijgen van € 250,-!!!

Hierna kunt u de brief lezen van B&W gemeente Oldambt over de € 500,- die zij beschikbaar stelt voor opruimacties in dorpen. De opruimcommissie heeft inmiddels het geld gekregen voor het organiseren van de opruimdag. Ook uw vereniging kan nog profiteren. U kunt met uw vereniging een degelijk plan maken met het doel de omgeving te verfraaien. Dit plan stuurt u op naar Bernard Meulman of Jur Adams. Als het plan wordt goedgekeurd, ontvangt u € 250,-. Het is dus zeker de moeite waard om te proberen!

Brief B&W gemeente Oldambt

Brief

  

 

 

Aan de verenigingen dorpsbelangen en wijkplatforms

 

 

 
Onderwerp Vergoeding Extra Aanpak Zwerfafval Datum 2 mei 2016
Ons kenmerk 16.0010806 Uw brief van
Inlichtingen bij B.G.J. Meulman/J. Adam  Bijlage(n)
  

Geachte heer/mevrouw,

 Het college van burgemeester en wethouders heeft ten aanzien van de Vergoeding Extra aanpak zwerfafval voor gemeenten besloten een deel van de vergoeding beschikbaar te stellen aan de  dorpen en wijken. Dat wil zeggen dat er jaarlijks tot en met 2022 een bedrag van € 500,- per dorp en wijk beschikbaar wordt gesteld als stimulans om bewoners te betrekken bij het voorkomen en opruimen van zwerfafval.

 

De belangrijkste gedachte achter de overeenkomst met de verpakkingsindustrie is dat door de extra aanpak minder zwerfafval ontstaat en de omgeving schoner blijft.

 

De voorwaarde die  is gekoppeld aan het ontvangen van deze vergoeding is dat u een plan indient waaruit blijkt dat u extra aandacht besteedtaan de aanpak van zwerfafval. Dit betekent niet dat u helemaal iets nieuws moet bedenken als u al acties en publicaties rondom het thema zwerfafval in uw jaarprogramma’s hebt opgenomen. De € 500,- hoeft ook niet alleen aan opruimacties te worden besteed. U mag het ook gebruiken voor  leefbaarheidsacties en voorzieningen in het dorp en de wijk. De vergoeding mag ook gespaard worden voor een grotere investering in leefbaarheid of dat u een gezamenlijk plan met buurdorpen/wijken indient.

 

Het college denkt zo tegemoet te komen aan zowel de doelstelling van de overeenkomst extra aanpak zwerfvuil met de verpakkingsindustrie, als ook  aan de doelstelling het bevorderen van bewonersparticipatie.

 

U kunt uw plan richten aan onderstaand mailadres:

jurjen.adam@gemeente-oldambt.nl

 

 Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Bernard Meulman of Jurjen Adam.

 

 Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt

 

 

 

Bernard Meulman

Team Beheer en

Cluster Ruimtelijke Zaken

 

 

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook