Archief voor admin

LET ALSTUBLIEFT GOED OP! (Pogingen tot) inbraak in onze dorpen

Binnen een paar weken is tot twee keer toe een (poging tot) inbraak geweest in onze dorpen bij dezelfde woning. Daarom plaatsen we een kort berichtje op de site. Let alstublieft goed op uw eigendommen, die van uw buren en dorpsgenoten.

4 mei dodenherdenking, verzamelen om 19.30 uur bij ’t oude Waarschip

18 JUNI Kiekroute in Nieuw Scheemda/’t Waar

Op 18 juni 2016 organiseert de culturele commissie van Nieuw Scheemda/ ’t Waar een Kiekroute. Zij sluit aan bij Kerkenpad 2016. Op deze dag zullen heel veel kerken in de provincie Groningen van 11.00 uur tot 16.00 uur te bezichtigen zijn. Op dezelfde tijden zijn de volgende vier locaties in Nieuw Scheemda/’t Waar geopend.

De kerk                : in dit prachtige gerestaureerde kerkje zullen oude foto’s, krantenartikelen en de beamerpresentatie over de ontstaansgeschiedenis van Nieuw Scheemda/’t Waar te zien zijn.

De Witte Wolk: dit huis is in gebruik geweest als hotel, café en multifunctioneel centrum. Tegenwoordig is er een bed and breakfast gehuisvest. U krijgt een rondleiding door het huis waar ookoude foto’s hangen van de activiteiten die er ooit plaatsvonden. Natuurlijk kunt u de prachtige tuin bezichtigen.

De Leeuwenborg: hier zullen oude foto’s te zien zijn en ook worden de oude films van Nieuw Scheemda en ’t Waar gedraaid.

Waarkunst: hier zijn oude foto’s te bezichtigen, er zijn lezingen en vanaf hier vertrekt bij mooi weer de dorpswandeling.

De folder met alle informatie is op verschillende openbare plekken te halen. Mocht u ‘m hebben gemist dan is hij ook op een van deze vier locaties te krijgen.

Brief B&W over zwerfvuilactie… ook uw vereniging kan nog een bijdrage krijgen van € 250,-!!!

Hierna kunt u de brief lezen van B&W gemeente Oldambt over de € 500,- die zij beschikbaar stelt voor opruimacties in dorpen. De opruimcommissie heeft inmiddels het geld gekregen voor het organiseren van de opruimdag. Ook uw vereniging kan nog profiteren. U kunt met uw vereniging een degelijk plan maken met het doel de omgeving te verfraaien. Dit plan stuurt u op naar Bernard Meulman of Jur Adams. Als het plan wordt goedgekeurd, ontvangt u € 250,-. Het is dus zeker de moeite waard om te proberen!

Brief B&W gemeente Oldambt

Brief

  

 

 

Aan de verenigingen dorpsbelangen en wijkplatforms

 

 

 
Onderwerp Vergoeding Extra Aanpak Zwerfafval Datum 2 mei 2016
Ons kenmerk 16.0010806 Uw brief van
Inlichtingen bij B.G.J. Meulman/J. Adam  Bijlage(n)
  

Geachte heer/mevrouw,

 Het college van burgemeester en wethouders heeft ten aanzien van de Vergoeding Extra aanpak zwerfafval voor gemeenten besloten een deel van de vergoeding beschikbaar te stellen aan de  dorpen en wijken. Dat wil zeggen dat er jaarlijks tot en met 2022 een bedrag van € 500,- per dorp en wijk beschikbaar wordt gesteld als stimulans om bewoners te betrekken bij het voorkomen en opruimen van zwerfafval.

 

De belangrijkste gedachte achter de overeenkomst met de verpakkingsindustrie is dat door de extra aanpak minder zwerfafval ontstaat en de omgeving schoner blijft.

 

De voorwaarde die  is gekoppeld aan het ontvangen van deze vergoeding is dat u een plan indient waaruit blijkt dat u extra aandacht besteedtaan de aanpak van zwerfafval. Dit betekent niet dat u helemaal iets nieuws moet bedenken als u al acties en publicaties rondom het thema zwerfafval in uw jaarprogramma’s hebt opgenomen. De € 500,- hoeft ook niet alleen aan opruimacties te worden besteed. U mag het ook gebruiken voor  leefbaarheidsacties en voorzieningen in het dorp en de wijk. De vergoeding mag ook gespaard worden voor een grotere investering in leefbaarheid of dat u een gezamenlijk plan met buurdorpen/wijken indient.

 

Het college denkt zo tegemoet te komen aan zowel de doelstelling van de overeenkomst extra aanpak zwerfvuil met de verpakkingsindustrie, als ook  aan de doelstelling het bevorderen van bewonersparticipatie.

 

U kunt uw plan richten aan onderstaand mailadres:

jurjen.adam@gemeente-oldambt.nl

 

 Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Bernard Meulman of Jurjen Adam.

 

 Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt

 

 

 

Bernard Meulman

Team Beheer en

Cluster Ruimtelijke Zaken

 

 

Jeugdleden welkom OldambsterBoys

jeugdleden-gezocht-oldambtsterboys-2-2

Resto Veur Mekoar 15 april

 

logo_veurmekoar

U bent welkom voor een driegangendiner voor € 5,- (kinderen van 3 – 16 jr €2,50)

Opgeven is noodzakelijk. Bel 06 36 36 80 03 of mail naar veurmekoar@nieuw-scheemda.nl of veurmekoar@t-waar.nl
Doe dit voor 10 april!
Ook een vegetarische maaltijd is mogelijk wel even aangeven bij aanmelding.
Ook de volgende data zijn al bekend. Dit zijn 17 juni en 26 augustus.
Tot 15 april 2016! Vanaf 17.30 uur bent u welkom in het MFC. De voetbalkantine zal op deze datum ook weer vanaf 20
uur voor iedereen uit onze dorpen geopend zijn voor een drankje en een praatje.
Als we eten over hebben, geven we dit mee in plastic bakjes, daarvoor zijn we altijd op zoek naar plastic bakjes. Je kunt
ze inleveren tijdens de dorpsmaaltijd of tussentijds bij Hans Zijlstra, Hamrikkerweg 42.
Verder, schroom niet om te bellen naar Veur Mekoar als u ergens tijdelijk hulp bij nodig heeft. We hebben een breed
assortiment hulpaanbieders!
Bel Veur Mekoar:06 36 36 80 03

 

18 juni Kiekroute Nieuw Scheemda/’t Waar

18 juni organiseert de culturele commissie Nieuw Scheemda/ ’t Waar in samenwerking met Groninger Kerken een grote fototentoonstelling over Nieuw Scheemda/’t Waar vroeger en nu. Op deze dag houden heel veel kerken ‘open huis’. Het is dus zeker de moeite waard om die dag onze prachtige kerken in de omgeving te bekijken. Behalve in ons kerkje zullen er ook op andere plekken in onze dorpen oude foto’s te zien zijn. We hopen natuurlijk weer op mooi weer en op een even groot succes als de vorige Kiek! Heeft u nog mooie foto’s: laat het weten!

Torno Tango op 3 april in kerkje Nieuw Scheemda, 14.00 uur – 16.00 uur

Komende zondag wordt er weer een gratis concert gehouden in ons kerkje. Deze keer treedt het driemanschap Torno Tango voor u op. Komt allen!

Bij referendum op 6 april toch stembureau in Nieuw Scheemda

Nadat bekend werd dat het stembureau in Nieuw Scheemda was geschrapt, is de Vereniging Dorpsbelangen aan de slag gegaan om het weer terug te krijgen.
Ook de politieke partijen werden over het verdwijnen van ons stembureau ingelicht, waarna de VVD dit punt aan de orde heeft gesteld in de raadscommissie. De VCP bracht het naar voren in de vergadering van de gemeenteraad. In de raadsvergadering vonden de meeste partijen dat elk dorp een stembureau diende te hebben. Nadat in deze raadsvergadering eerst de mededeling werd gedaan dat we bij de volgende verkiezingen weer een stembureau zouden hebben, kwam een dag later de melding dat ook voor het aanstaande referendum ons stembureau in de kantine van v.v. Oldambtster Boys weer in ere wordt hersteld.

Meer over dit onderwerp in aanstaande Nieuwswaar.

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook